หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถงภ้าย
อักษรล้านนา
ถ฿งฯภ้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ถงภ้าย]
ความหมาย

น.นักเลงไพ่,ถุงไส่ไพ่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถงภ้าย (ถ฿งฯภ้ายฯ)