หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถงบาตร
อักษรล้านนา
ถ฿งฯบาฯระฯต
เทียบอักษรไทย
[ถงบาตร]
ความหมาย

น.ถลกบาตร - ถุงสำหรับใส่บาตร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถงบาตร (ถ฿งฯบาฯระฯต)