หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถงน่อง
อักษรล้านนา
ถ฿งฯน่อฯง
เทียบอักษรไทย
[ถงน่อง]
ความหมาย

น.ถุงเท้าที่ยาวถึงน่อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถงน่อง (ถ฿งฯน่อฯง)