หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถงขะนัน
อักษรล้านนา
ถ฿งฯขนั
เทียบอักษรไทย
[ถงขะนัน]
ความหมาย

ดู...ถงขะจา

ออกเสียงล้านนา
ถงขะจา
อักษรล้านนา
ถ฿งฯขชา
เทียบอักษรไทย
[ถงขะชา]
ความหมาย

น.ถุงหรือกระเป๋าเล็กๆ ที่ถักหรือทำขึ้นเพื่อบรรจุพระเครื่องหรือวัตถุมงคล; ถงขะนัน,ถงสะจา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถงขะนัน (ถ฿งฯขนั)