หน้าหลัก
ถงขะจา
ถ฿งฯขชา
[ถงขะชา]

น.ถุงหรือกระเป๋าเล็กๆ ที่ถักหรือทำขึ้นเพื่อบรรจุพระเครื่องหรือวัตถุมงคล; ถงขะนัน,ถงสะจา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถงขะจา (ถ฿งฯขชา)