หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถง
อักษรล้านนา
ถ฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ถง]
ความหมาย

ถุง/กระเป๋า/ย่าม; น๑.ถุง - เครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของ ก้นปิด ปากเปิด เรียกชื่อตามวัสดุที่ทำ เช่น ถุงกระดาษ ถุงผ้า ถุงหนัง เป็นต้น; น๒.เครื่องแต่งกายสำหรับสวมมือ สวมเท้า ได้แก่ ถงมือ(ถุงมือ), ถงตี๋น(ถุงเท้า); น๓.กระเป๋า - สิ่งที่เย็บติด ด้านนอก/ด้านในเสื้อ กางเกง สำหรับใส่สิ่งของ คือ ถงเสื้อ(กระเป๋าเสื้อ),ถงเตี่ยว(กระเป๋ากางเกง); น๔.ย่าม - เครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของ ของพระภิกษุสามเณร เรียก ถงย่าม(ถุงย่าม); ก.หมกมุ่นกับสิ่งไม่ดี เช่น ถงเหล้า; โถง ก็ว่า.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถง (ถ฿งฯ)