หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตํ๋าบ่าตื๋น
อักษรล้านนา
ตำบ่าฯตืนฯ
เทียบอักษรไทย
[ตำบ่าตืน]
ความหมาย

ก.ตำกระท้อน - การเอากระท้อนสุกสับเป็นชิ้นเล็กๆ และเครื่องปรุงใส่ลงในครกแล้วโขลกเบาๆ และคลุกให้เข้ากัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตํ๋าบ่าตื๋น (ตำบ่าฯตืนฯ)