หน้าหลัก
ต๋ำเนียม
ตำนยฯม
[ตำเนียม]

ดู...ต่ำเนียม

ต่ำเนียม
ตํานยฯม
[ต่ำเนียม]

น.ธรรมเนียม - แบบแผน,แบบอย่าง,ประเพณี,สิ่งที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา; ต๋ำเนียม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ำเนียม (ตำนยฯม)