หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋ำเข้า
อักษรล้านนา
ตำเขั้า
เทียบอักษรไทย
[ตำเข้า]
ความหมาย

น.ตำข้าว - ใช้สากครกกระเดื่อง(มอง)ทิ่มกระแทกข้าวเปลือก เพื่อให้เปลือกข้าวกระเทาะออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ำเข้า (ตำเขั้า)