หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ำฮายา
อักษรล้านนา
ตำราอยฯา
เทียบอักษรไทย
[ตำราอฺยฺา]
ความหมาย

ดู...ต่ำฮายา

ออกเสียงล้านนา
ต่ำฮายา
อักษรล้านนา
ตํารา£า
เทียบอักษรไทย
[ต่ำราอฺยฺา]
ความหมาย

น.ตำราบอก ชื่อวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดถึงวิธีปรุงยา; ต๋ำฮายา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ำฮายา (ตำราอยฯา)