หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ำหลั๋ด
อักษรล้านนา
ตำรัสฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ตำรัส]
ความหมาย

ดู...ต่ำหลั๋ด

ออกเสียงล้านนา
ต่ำหลั๋ด
อักษรล้านนา
ตํารัสฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่ำรัส]
ความหมาย

ก.ดำรัส,ตรัส

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ำหลั๋ด (ตำรัสฯฯ)