หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ำหมะเหลิกเกิกกาก
อักษรล้านนา
ตำมเหิลฯกเกิกฯกากฯ
เทียบอักษรไทย
[ตำมะเหลิกเกิกกาก]
ความหมาย

ดู...ต๋ำบูบบาบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ำหมะเหลิกเกิกกาก (ตำมเหิลฯกเกิกฯกากฯ)