หน้าหลัก
ต๋ำหมะเหลิกเกิกกาก
ตำมเหิลฯกเกิกฯกากฯ
[ตำมะเหลิกเกิกกาก]

ดู...ต๋ำบูบบาบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ำหมะเหลิกเกิกกาก (ตำมเหิลฯกเกิกฯกากฯ)