หน้าหลัก
ต๋ำหนวด
ตำหนฯวฯด
[ตำหนวด]

ดู...ต่ำหนวด

ต่ำหนวด
ตําหนฯวฯด
[ต่ำหนวด]

น.ตำรวจ - ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรา รักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้ทำผิดกฎหมาย; ต๋ำหนวด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ำหนวด (ตำหนฯวฯด)