หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋ำส้ม
อักษรล้านนา
ตำส้฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ตำส้ม]
ความหมาย

น.ส้มตำ - ของกินชนิดหนึ่ง เอามะละกอ เป็นต้น มาสับแล้ว ตำประสมกับเครื่องปรุง มีรสเปรี้ยวนำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ำส้ม (ตำส้฿มฯ)