หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋ำผึงต๋ำผัง
อักษรล้านนา
ตำผึงฯตำผังฯ
เทียบอักษรไทย
[ตำผึงตำผัง]
ความหมาย

ว.ไม่ฟังอีร้าค่าอีรม,ด่วนสรุป,มุทะลุ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ำผึงต๋ำผัง (ตำผึงฯตำผังฯ)