หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋ำนาน
อักษรล้านนา
ตำนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ตำนาน]
ความหมาย

ดู...ต่ำนาน

ออกเสียงล้านนา
ต่ำนาน
อักษรล้านนา
ตํานาฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่ำนาน]
ความหมาย

น.ตำนาน - เรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน เช่น ตำนานเมืองเชียงใหม่; ต๋ำนาน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ำนาน (ตำนาฯ)