หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋ำนวาย
อักษรล้านนา
ตำนาวฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ตำนวาย]
ความหมาย

ก.ทำนาย,พยากรณ์; ต่ำนวาย,ตวาย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ำนวาย (ตำนาวฯยฯ)