หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋าไก่
อักษรล้านนา
ตาไก่
เทียบอักษรไทย
[ตาไก่]
ความหมาย

น.รอยหมุนวนเล็กๆ บนผิวน้ำไหล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าไก่ (ตาไก่)