หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋าแหลวบ้านต๋าแหลวเมือง
อักษรล้านนา
ตาแหลฯวฯบ้าฯนฯตาแหลฯวฯเมิอฯง
เทียบอักษรไทย
[ตาแหลวบ้านตาแหลวเมือง]
ความหมาย

น.คนกะล่อน,คนพูดคล่องแต่ไม่จริงเป็นส่วนใหญ่; ต๋าแหลวเมือง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าแหลวบ้านต๋าแหลวเมือง (ตาแหลฯวฯบ้าฯนฯตาแหลฯวฯเมิอฯง)