หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋าแหลว
อักษรล้านนา
ตาแหลฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาแหลว]
ความหมาย

น.เฉลว - เครื่องจักสานชนิดหนึ่ง ทำด้วยไม้ไผ่ที่จักเป็นเส้นเล็กๆ บางๆ นำมาขัดกัน ให้ตรงกลางเป็นตาหกเหลี่ยม ปล่อยชายตอกออกไปคล้ายกับรัศมีแสงอาทิตย์ กว้างประมาณ ๒ คืบ ใช้ปักไว้เป็นเครื่องหมายทางพิธีกรรม มีลักษณะใช้บ่งบอกถึงอาณาเขตหวงห้าม และบอกถึง กรรมสิทธิ์ในที่นา หรือใช้ประกอบพิธีสืบชะตา เพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุขและอายุยืน เพราะเชื่อว่าต๋าแหลวจะช่วยดูแลป้องกันผี หรือสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ต๋าแหลวจะมองเห็นหมด เห็นได้กว้างไกลดังตาของเหยี่ยว จะได้ระวังตัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าแหลว (ตาแหลฯวฯ)