หน้าหลัก
ต๋าแสง
ตาแสงฯ
[ตาแสง]

น.ตาตาราง,รั้วไม้ไผ่ที่สานเป็นตาตารางขนาดกว้างของแต่ละตาประมาณ ๑ คืบ ดู...ฮั้วต๋าแสง

ฮั้วต๋าแสง
รั้วฯตาแสงฯ
[รั้วตาแสง]

น.รั้วที่ทำด้วยแผงกีบไม้ไผ่สานขัดแตะเป็นตารางขนาดประมาณ ๑ คืบ สูงประมาณ ๑.๕ - ๒ เมตร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าแสง (ตาแสงฯ)