หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าแสง
อักษรล้านนา
ตาแสงฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาแสง]
ความหมาย

น.ตาตาราง,รั้วไม้ไผ่ที่สานเป็นตาตารางขนาดกว้างของแต่ละตาประมาณ ๑ คืบ ดู...ฮั้วต๋าแสง

ออกเสียงล้านนา
ฮั้วต๋าแสง
อักษรล้านนา
รั้วฯตาแสงฯ
เทียบอักษรไทย
[รั้วตาแสง]
ความหมาย

น.รั้วที่ทำด้วยแผงกีบไม้ไผ่สานขัดแตะเป็นตารางขนาดประมาณ ๑ คืบ สูงประมาณ ๑.๕ - ๒ เมตร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าแสง (ตาแสงฯ)