หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋าแวดง่อน
อักษรล้านนา
ตาแวดฯง่อฯร
เทียบอักษรไทย
[ตาแวดง่อน]
ความหมาย

สำ.รู้ เห็นทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าแวดง่อน (ตาแวดฯง่อฯร)