หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋าแกว
อักษรล้านนา
ตาแควฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาแคว]
ความหมาย

ดู...ต๋าเก๋ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าแกว (ตาแควฯ)