หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าเหล้อ
อักษรล้านนา
ตาเหิ้ลฯอฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาเหล้อ]
ความหมาย

ก.ตาเข/ตาเหล่/ตาส่อน - อาการที่ตาไม่อยู่ในแนวตรงตามธรรมชาติ เช่น ตาที่เหลือกขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่าง,ตาที่เหลือกไปด้านซ้ายหรือด้านขวา สืบเนื่องมาจากการมีภาวะผิดปกติ ที่ทำให้การเคลื่อนไหวของลูกตาทั้งสองข้าง ขาดการประสานงานกันที่ดี.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าเหล้อ (ตาเหิ้ลฯอฯ)