หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋าเหมย
อักษรล้านนา
ตาเหิมฯอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาเหมย]
ความหมาย

ก.ตาปรือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าเหมย (ตาเหิมฯอฯยฯ)