หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋าเส้
อักษรล้านนา
ตาเส้
เทียบอักษรไทย
[ตาเส้]
ความหมาย

น.ตาเขเล็กน้อยมีตาดำไม่อยู่ตรงที่ตามปกติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าเส้ (ตาเส้)