หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าเสือ
อักษรล้านนา
ตาเสิอฯอ
เทียบอักษรไทย
[ตาเสือ]
ความหมาย

น.ยอ - ชื่อพรรณไม้พุ่มยืนต้น เป็นพืชสมุนไพร ใบอ่อนนิยมใช้รองก้นห่อหมก หรือจิ้มน้ำพริก ผลกินได้ แก่นและรากใช้ย้อมผ้า- ผลสุกสามารถกินได้เลย แต่ผลดิบนิยมมายำหรือทำส้มตำแทนมะละกอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าเสือ (ตาเสิอฯอ)