หน้าหลัก
ต๋าเป๋นต๋อน
ตาเปนฯตอฯร
[ตาเปนตอน]

น.ตาเป็นกุ้งยิง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าเป๋นต๋อน (ตาเปนฯตอฯร)