หน้าหลัก
ต๋าเจ้าจู๊
ต๋าเจ้าจู๊
ตาเจั้าชู้
[ตาเจ้าชู้]

น.ตาเจ้าชู้ - ตาที่แสดงอาการกรุ้มกริ่มทอดมองเพศตรงข้ามเชิงชู้สาว,ตาที่แสดงไมตรีจิตเชิงชู้สาวให้เพศตรงข้าม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าเจ้าจู๊ (ตาเจั้าชู้)