หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าหิง
อักษรล้านนา
ตาหิงฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาหิง]
ความหมาย

น.ตาข่ายขนาดเล็กอย่างมุ้งลวด,ตะแกรงร่อนอย่างละเอียด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าหิง (ตาหิงฯ)