หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าหล้อม
อักษรล้านนา
ตาห้ลฯอฯม
เทียบอักษรไทย
[ตาหล้อม]
ความหมาย

ดู...ดอกตะหล้อม

ออกเสียงล้านนา
ดอกตะหล้อม
อักษรล้านนา
ดอฯกตะห้ลฯอฯม
เทียบอักษรไทย
[ดอกตะหล้อม]
ความหมาย

น.ดอกบานไม่รู้รวย ล้านนาเรียก ''ดอกตะหล้อม'' - เป็นพืชล้มลุก พุ่มเตี้ย สูงประมาณ ๓๐-๖๐ ซ.ม. ลำต้นตั้งตรง มีขนสีขาวปกคลุม ดอกเป็นกระจุกรูปทรงกลม ขนาดประมาณ ๑.๒-๒.๐ ซ.ม. ออกตรงปลายของกิ่งแขนงพร้อมกันทีละมากๆ มีสีขาว แดง ชมพู ม่วง: ความพิเศษของดอกบานไม่รู้โรย คือเมื่อบานแล้วกลีบดอกยังคงติดอยู่กับก้าน ดอกไม่ร่วงโรยหล่นเหี่ยวเฉา หรือเปลี่ยนสี: บานไม่รู้โรย มีสรรพคุณทางยามากมายทั้ง ต้น ราก และดอก; ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่รู้จักกันดีก็คือ นำมาตกแต่งร่วมงานพิธีต่างๆ เพราะนอกจากงดงามและคงทนแล้ว ยังถือเป็นดอกไม้มงคลอีกด้วย นิยมใช้ร้อยอุบะมาลัย หรือจัดเป็นพานพุ่มบูชาพระ ไหว้ครู เด็กนักเรียนในอดีตจะคุ้นเคยกับการจัดพานไหว้ครูด้วย ''ดอกบานไม่รู้รวย'' กันเป็นอย่างดี; ดอกต๋าหล้อม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าหล้อม (ตาห้ลฯอฯม)