หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าหม่อน
อักษรล้านนา
ตาห่มฯอฯร
เทียบอักษรไทย
[ตาหม่อน]
ความหมาย

ว.ตาไม่มีแววเหมือนคนใกล้ตาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าหม่อน (ตาห่มฯอฯร)