หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋าส่อน
อักษรล้านนา
ตาส่อฯร
เทียบอักษรไทย
[ตาส่อน]
ความหมาย

น.ตาเขเล็กน้อยมีตาดำไม่อยู่ตรงที่ตามปกติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าส่อน (ตาส่อฯร)