หน้าหลัก
ต๋าส่วย
ตาส่วฯยฯ
[ตาส่วย]

ก.การกำหนดให้ต้องส่งตามอัตราและเวลาที่กำหนด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าส่วย (ตาส่วฯยฯ)