หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าสอก
อักษรล้านนา
ตาสอฯก
เทียบอักษรไทย
[ตาสอก]
ความหมาย

น.ข้อศอก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าสอก (ตาสอฯก)