หน้าหลัก
ต๋าวันแลง
ตาวันฯแลงฯ
[ต๋าวันแลง]

น.เวลาเย็น,ตอนเย็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าวันแลง (ตาวันฯแลงฯ)