หน้าหลัก
ต๋าวันแมน
ตาวันฯแมนฯ
[ต๋าวันแมน]

น.ดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นขอบฟ้า,รุ่งอรุณ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าวันแมน (ตาวันฯแมนฯ)