หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าวันแมน
อักษรล้านนา
ตาวันฯแมนฯ
เทียบอักษรไทย
[ต๋าวันแมน]
ความหมาย

น.ดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นขอบฟ้า,รุ่งอรุณ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าวันแมน (ตาวันฯแมนฯ)