หน้าหลัก
ต๋าวันเตี้ยง
ตาวันฯท่ยฯง
[ตาวันเที่ยง]

น.เที่ยงวัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าวันเตี้ยง (ตาวันฯท่ยฯง)