หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าวันเตี้ยง
อักษรล้านนา
ตาวันฯท่ยฯง
เทียบอักษรไทย
[ตาวันเที่ยง]
ความหมาย

น.เที่ยงวัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าวันเตี้ยง (ตาวันฯท่ยฯง)