หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋าวัน
อักษรล้านนา
ตาวันฯ
เทียบอักษรไทย
[ต๋าวัน]
ความหมาย

น.ดวงอาทิตย์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าวัน (ตาวันฯ)