หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋าลางขี้ควาย
อักษรล้านนา
ตาลางฯขี้ฅวฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[ต๋าลางขี้ควาย]
ความหมาย

น.ลานนวดข้าวที่ใช้ขี้ควายผสมน้ำให้เละ นำมาเคลือบพื้นดินที่ปรับจนราบเรียบดี ให้ทั่วและหนาพอสมควร ตากแดดให้แห้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าลางขี้ควาย (ตาลางฯขี้ฅวฯายฯ)