หน้าหลัก
ต๋าลาง
ตาลางฯ
[ตาลาง]

น.ลานนวดข้าว; ตะลาง,ลานเข้า,ลานตี๋เข้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าลาง (ตาลางฯ)