หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ายใจ๋
อักษรล้านนา
ตายฯไจ
เทียบอักษรไทย
[ตายใจ]
ความหมาย

ก.เชื่ออย่างไม่ต้องสงสัย,เชื่ออย่างสนิทใจ,วางใจเชื่อสนิท

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ายใจ๋ (ตายฯไจ)