หน้าหลัก
ต๋ายเฮี่ย
ตายฯเร่ยฯ
[ตายเรีย]

ก.นอนตายตามที่ต่างๆ มักหมายถึงถูกฆ่าตายโดยจับผู้ร้ายไม่ได้ หรือตายเปล่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ายเฮี่ย (ตายฯเร่ยฯ)