หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ายพาย
อักษรล้านนา
ตายฯระฯพายฯ
เทียบอักษรไทย
[ตายพราย]
ความหมาย

ก.แม่ลูกอ่อนตายหลังจากคลอดลูกใหม่ๆด้วยสาเหตุอันเกิดแต่การคลอดลูก, ต้นไม้ตายยืนต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ายพาย (ตายฯระฯพายฯ)