หน้าหลัก
ต๋ายผาก
ตายฯผากฯ
[ตายผาก]

ก.ตายไปครึ่งหนึ่ง,ตายไปซีกหนึ่ง,เป็นอัมพาต

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ายผาก (ตายฯผากฯ)