หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ายผาก
อักษรล้านนา
ตายฯผากฯ
เทียบอักษรไทย
[ตายผาก]
ความหมาย

ก.ตายไปครึ่งหนึ่ง,ตายไปซีกหนึ่ง,อัมพาตครึ่งซีก; ต๋ายเผิก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ายผาก (ตายฯผากฯ)