หน้าหลัก
ต๋ายขำตี้
ตายฯขำที่
[ตายขำที่]

ดู...ต๋ายกาตี้

ต๋ายกาตี้
ตายฯคาฯที่
[ตายคาที่]

ก.ตายทันทีในที่เกิดเหตุ เช่น รถยนต์ชนตายคาที่; ต๋ายขำตี้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ายขำตี้ (ตายฯขำที่)