หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋ายขำ
อักษรล้านนา
ตายฯขำ
เทียบอักษรไทย
[ตายขำ]
ความหมาย

ดู...ต๋ายก๋ม

ออกเสียงล้านนา
ต๋ายก๋ม
อักษรล้านนา
ตายฯก฿ลฯม
เทียบอักษรไทย
[ตายกลม]
ความหมาย

ก.ตายทั้งกลม - ตายขณะคลอดลูกๆยังอยู่ในท้อง(ตายทั้งแม่และลูก); ต๋ายขำ ก็ว่า. คนล้านนาสมัยก่อน เมื่อมีคนตายทั้งกลม จะรีบนำศพไปฝังหรือเผาที่ป่าช้าโดยเร็วก่อนที่จะฝังหรือเผาจะต้องแหวกท้องแม่เอาศพลูกออกก่อน เชื่อกันว่าหากไม่เอาศพเด็กออก หากหญิงคนนั้นเกิดมาในชาติหน้า จะตั้งครรภ์ขึ้นมาเองโดยที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ายขำ (ตายฯขำ)