หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋ายกาตี้
อักษรล้านนา
ตายฯคาฯที่
เทียบอักษรไทย
[ตายคาที่]
ความหมาย

ก.ตายทันทีในที่เกิดเหตุ เช่น รถยนต์ชนตายคาที่; ต๋ายขำตี้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ายกาตี้ (ตายฯคาฯที่)