หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ายกั้น
อักษรล้านนา
ตายฯกั้ลฯร
เทียบอักษรไทย
[ตายกลั้น]
ความหมาย

ก.ตายเพราะอดอาหาร; ต๋ายกั้นต๋ายอยาก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ายกั้น (ตายฯกั้ลฯร)