หน้าหลัก
ต๋ามใจ๋มัก
ตาไจมักฯ
[ตามใจมัก]

ก.ตามความต้องการ,ตามที่ปรารถนา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ามใจ๋มัก (ตาไจมักฯ)